Digital

Digital

Nieuws

Loonwerkers verlangen naar digitalisering

Loon- en grondverzetbedrijven in Nederland zijn geen voorlopers als het gaat om digitaal werken. Dat is logisch, ze zijn vooral buiten bezig met mens- en machinekracht. Toch bestaat ook in deze branche een groot verlangen naar “een digitaal systeem om hun werkbonnen mee te verwerken”. Ze hebben een wereld om te winnen: slechts vijf procent van de bedrijven verwerkt zijn werkbonnen momenteel digitaal. De helft doet al aan elektronische planning van personeel. Dat blijkt uit een onderzoek van brancheorganisatie Cumela.

Ruim tweederde van de bedrijven wil graag gaan werken met digitale werkbonnen. Ze verwachten binnen drie jaar flinke stappen te hebben gezet op dit terrein. De reden: het is goedkoper en efficiënter. Bovendien kan digitaal werken het aantal fouten flink terugbrengen.

Overigens verwachten de loonwerkers een bonnensysteem dat ‘plug & play’ werkt, als een Apple. Dat alleen al geeft aan dat ze erg onervaren zijn met digitaal werken.

Brancheorganisatie Cumela wil de ondernemers helpen aan meer bewustzijn. Ze moeten beseffen dat je moet nadenken over de inrichting van je systeem en organsiatie voordat je het digitale systeem in gebruik neemt. Cumela zal daarom bijeenkomsten organiseren.

Overigens zijn er al loonbedrijven die digitaal werken. Bijvoorbeeld Jansen Wijhe. Dat bedrijf is onder meer bedreven in hakselen (oogsten van voedermaïs) en verzamelt met de hakselaar automatisch allerlei gegevens over bewerkte oppervlakte, opbrengst, drogestofgehalte van de snijmaïs en het aantal gewerkte uren. Die informatie wordt meegeleverd aan de klant. Met de factuur.

Bron: Boerenbusiness.nl april 2015