Digital

Digital

Nieuws

“Overheid zelf schuldig aan misbruik WOB”

Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken stuurde eind 2014 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin de WOB wordt losgekoppeld van de Wet Dwangsom. Dat voorstel was bedoeld om misbruik van de WOB te beperken: er was een hele sector van bedrijfjes ontstaan die alleen maar bezig zijn met sturen van brieven naar gemeenten en andere overheden, in de hoop dat antwoord uitblijft en een dwangsom kan worden geïnd. Jaarlijkse kosten van het misbruik: tussen de 8 en 14 miljoen euro, kosten die de overheid kwijt is aan dwangsommen en arbeidsuren van ambtenaren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten constateerde dat er niet alleen misbruik was vanuit plat financieel gewin, maar dat er ook mensen zijn die graag gemeentelijke organisaties plagen of geboren zijn met een ‘obsessief streven naar openbaarheid’. Voor hen is de WOB niet bedoeld.

Intussen zijn er plannen om de WOB te vervangen door de Wet open overheid. Die is vooral gericht op actieve openbaarmaking door de overheid. Een wetsvoorstel waarmee de VNG niet blij is omdat het zou leiden tot een “sterke toename van bureaucratie en kostenstijging voor gemeenten”. De Wet open overheid is nog niet in stemming gebracht.

Het reparatievoorstel van Plasterk kan op de instemming van de VNG rekenen, maar ‘WOB-deskundige’ Roger Vleugels is minder enthousiast. Hij vindt dat Nederlandse overheden te traag reageren op informatieverzoeken en daarvoor niet moeten worden beloond. Bovendien maken Nederlanders relatief weinig gebruik van de WOB, vergeleken met andere Europese lande.
Vleugels: “Uit meerdere onderzoeken blijkt juist dat het misbruik van de Wob verwaarloosbaar is. Bijna alle verzoeken kunnen gemakkelijk binnen tien werkdagen worden beantwoord. Ook zijn veel oneigenlijke verzoeken eenvoudig af te wijzen. Bij een afwijzing haken de meeste misbruikers af. Als de overheid zijn zaakjes op orde zou hebben, zou er helemaal geen misbruik van de WOB zijn.”

Bron: Digitaal bestuur april 2015