Digital

Digital

Nieuws

Rotterdam zet ICT-recherche aan het werk

Rotterdam heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Rijksrecherche dringend gevraagd een onderzoek te starten naar ICT-aanbestedingen van de gemeente in de periode van 2004 tot 2009. Dit verzoek is het gevolg van een eigen onderzoek van Rotterdam naar aanleiding van de beroemde Zembla-uitzending van oktober 2014 over fraude in de ICT.
Het eigen onderzoek wees uit dat een gemeenteambtenaar het ICT-bedrijf Ordina vertrouwelijke informatie verschafte. Een samenvattende conclusie van het onderzoek was dat “de managementaansturing met betrekking tot de ICT-aanbestedingen in de periode 2004-2007 op het gebied van integriteit niet volwassen was.” Pas vanaf 2010 heeft Rotterdam weer stevig grip gekregen op aanbestedingen in de automatisering.

Overigens werden geen verdere concrete gevallen van fraude aangetroffen. Niettemin wil Rotterdam het zekere voor het onzekere nemen. Vandaar de inschakeling van hogere instanties.

Bron: Digitaal bestuur april 2015