Digital

Digital

Nieuws

Emotioneel gebonden aan papieren documenten

Adobe heeft een onderzoek gedaan onder meer dan vijfduizend kantoormedewerkers uit de hele wereld. Een van de conclusies: verouderde bedrijfsprocessen en achterhaalde werkwijzen schaden de productiviteit, efficiëntie en medewerkerstevredenheid.

Een grote meerderheid (83%) van de ondervraagden geeft toe dat hun succes en productiviteit klappen oplopen door achterhaalde manieren van werken met documenten: meer dan de helft van hen zegt zelfs van baan te willen veranderen als ze een aanbod krijgen van een bedrijf dat minder ‘documentgedreven en administratief’ werkt.

Het onderzoek toont ook aan dat documentgerelateerde taken medewerkers weerhouden van het voltooien van werk. Meer dan de helft van de kantoormedewerkers zegt dat eentonige en inefficiënte processen het hun onmogelijk maken belangrijke taken uit te voeren of goed werk te leveren.

Bijna de helft van de medewerkers stelt dat het aantal bijlagen dat ze per e-mail ontvangen hun werk moeilijker maakt. Vaak kunnen ze documenten niet meer vinden of weten ze niet welke versie van een document de actuele is.

De conclusie: mensen willen “op eenvoudige wijze toegang hebben tot hun documenten”.

Een woordvoerder van Adobe: “Andere vormen van content, zoals muziek en foto’s, zijn op succesvolle wijze overgegaan naar digitaal. Waarom zijn documenten dat niet? De verdere opkomst van mobiel zal deze documentkloof verder vergroten. Het wordt daarom hoog tijd dat het bedrijfsleven zich ervan bewust wordt dat dit ten koste gaat van de productiviteit en dat ze hier iets aan moeten doen.”

De cijfers wijzen inderdaad uit dat digitaal werken met documenten achterblijft: meer dan de helft van de respondenten zegt nog niet alle zakelijke documenten digitaal te hebben. 73% zegt zelfs dat ze op het werk afhankelijk zijn van papieren documenten.
Dat heeft overigens weinig met technische of formele (on)mogelijkheden te maken. Meer dan de helft van de kantoorwerkers heeft ruiterlijk toe “emotioneel gehecht” te zijn aan papieren documenten.

Bron: Documentwereld maart 2015