Digital

Digital

Nieuws

Groningen archiveert eindelijk ook websites

Veel archieven bewaren op allerlei manieren (delen van) websites en (sporen van) sociale media, maar Binnenlands bestuur beweert dat de Groninger Archieven de eerste archiefbewaarplaats zijn die “websites, blogs en sociale mediasites gaat bewaren. Tot nu toe werden die namelijk nog nergens gearchiveerd.” Vooruit dan maar. De Groninger Archieven noemen hun initiatief ‘het Webarchief’.

Dat Webarchief Groningen is “een verzameling websites van Groningse stichtingen, verenigingen, bedrijven en personen en over Groningse onderwerpen”. Het archief moet, net als papieren archieven al eeuwen, een representatief beeld geven van het leven en werken van Groningers. Daar gaat enige tijd overheen, zegt Binnenlands bestuur. “Als de collectie flink is gegroeid en vooral als de websites in de loop der tijd veel veranderd zijn, wordt het interessant om oude websites te bekijken.”

In totaal zullen van zo’n 1000 aan Groningen gelieerde sites regelmatig snapshots worden gemaakt. Elke snapshot levert een werkende website op die dus in het archief terechtkomt.

Niets nieuws onder de zon! maar een goed initiatief.

Bron: Binnenlands bestuur maart 2015