Digital

Digital

Nieuws

Digitale overheid staat nog in kinderschoenen

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het ‘Eindrapport i-NUP’ aan de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport kunnen de Kamerleden lezen hoe NUP en i-NUP hun bijdrage hebben geleverd aan de digitale basisinfrastructuur van de overheid. Nu kunnen overheden gemakkelijk(er) gegevens met elkaar uitwisselen. Nu kunnen overheden hun dienstverlening digitaal, betrouwbaar en veilig aan burgers en bedrijven aanbieden.

i-NUP heeft onder meer het volgende opgeleverd:

  • een digitale basisinfrastructuur met een digitaal loket voor burgers, een (nog niet volledig) digitaal loket voor bedrijven en een stelsel van Basisregistraties.
  • de eerste stappen van transitie naar een samenwerkend Stelsel van Basisregistraties
  • Negen basisregistraties (van de twaalf): BAG, BRK, BRT, WOZ, BRV, BRI, GBA, RNI en NHR
  • De nodige voorbereidingen voor de afronding van de basisregistraties BLAU, BRO en BGT

De digitale overheid is nog niet klaar, waarschuwt het rapport: een aantal aansluitingen moet nog worden gerealiseerd, bijvoorbeeld MijnOverheid, Handelsregister en de stelselvoorzieningen Digilevering en Digimelding.

Ook betekent technische aansluiting (door de meeste overheden gerealiseerd) nog niet dat alle onderdelen van het stelsel ook organisatiebreed worden gebruikt. Zoals een woordvoerder zegt: “De lijn naar de meterkast is gelegd, maar het inpandige gebruik staat nog in de kinderschoenen.”

Het rapport is hier te vinden.

Bron: e-overheid februari 2015