Digital

Digital

Nieuws

Lezen van papier is van andere orde

Jongeren die vandaag de dag studeren, zijn opgegroeid met lezen van digitale informatie. Toch geven veel van hen – althans in Amerika – nog steeds de voorkeur aan een papieren boek. Dat stelt de Washington University na een onderzoek vast.

De onderzoekers waren verrast en wilden uitzoeken waarom, waarom, waarom?
De oorzaak is dat mensen digitale informatie anders verwerken dan papieren informatie. Digitaal lezen is meer ‘lezen op hoofdlijnen’ en gebeurt ook minder aandachtig. Het gaat wel sneller, maar juist het trage vinden lezers fijner. Een student: “Het duurt langer, want ik lees nauwkeuriger.”

Lezen van papier zorgt er ook voor dat je een verhaal beter kunt volgen. Mensen maken sowieso bij het lezen onbewust een structuur aan in de tekst en die structuur onthouden ze gemakkelijker op basis van de fysieke kenmerken van een papieren pagina. Daardoor kunnen ze later beter terugvinden waar iets stond.

Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich overigens voor bij papieren en digitale dossiers: veel mensen geven de voorkeur aan papieren dossiers omdat je daarin door te bladeren en te kijken naar de vorm van pagina’s veel sneller vindt wat je zoekt.

Bron: Webwereld februari 2015