Digital

Digital

Nieuws

Dossiervorming bureaus Jeugdzorg ondermaats

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de dossiervorming bij twee Bureaus Jeugdzorg in Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn zorgwekkend, deelt het CBP mee. Uit de onderzochte dossiers blijkt vaak niet eens wat harde feiten zijn en wat veronderstellingen. Een woordvoerder: “In rapportages moet duidelijk zijn of het om feiten gaat of om indrukken. Het maakt nogal verschil of het vermoeden bestaat dat een vader alcoholist is of dat de vader het daadwerkelijk is. Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen waarborgen zijn dat de rapporten juist zijn.’

Voorts constateert het CPB dat

  • de bureaus geen standaardwerkwijze toepassen voor het vastleggen van de herkomst van informatie
  • het onduidelijk is hoe actueel informatie is
  • geen afspraken bestaan over het markeren van onjuistheden
  • overzichten van de contacten van het bureau met hulpverleners, ouders en jeugdigen nogal eens ontbreken.

Het CBP, teleurgesteld: “Er worden ingrijpende beslissingen genomen over het verlenen van zorg, jeugdbeschermingsmaatregelen, uithuisplaatsingen. Die beslissingen moeten op grond van feiten en juiste rapporten gemaakt worden.”

Jeugdzorg Nederland reageert op verzoek van Binnenland bestuur en deelt mee dat de onderzoeken van het CBP over de stand van zaken van begin 2014 gaan. Intussen is veel verbeterd.

Bron: Binnenlands bestuur februari 2015