Digital

Digital

Nieuws

Digicommissaris lanceert Digiprogramma

Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft zijn meerjarenprogramma Digitale Overheid (Digiprogramma) aangeboden aan het Nationaal Beraad Digitale Overheid. Dat zijn een heleboel hoofdletters, en het mag ook best wat kosten allemaal.

Het Digiprogramma moet de vertaling zijn van de missie van de Digitale Overheid naar de praktijk van alledag: burgers en bedrijven moeten op een veilige, betrouwbare en simpele manier digitaal zaken kunnen doen met de overheid. De Digicommissaris vormt de verbinding tussen het rijk, lagere overheden en uitvoeringsorganisaties.

Bas Eenhoorn zelf: “Gezamenlijk met alle partijen worden inhoudelijke keuzes gemaakt voor prioritering, doorontwikkeling, aansluitingen en effectief beheer van de voorzieningen via integrale sturing.”

Wat komt aan de orde in het Digiprogramma?

  • Visie en beleidsdoelstellingen van de Digitale Overheid als basis.
  • Tijdelijke sturingstructuur van de Digicommissaris.
  • Beschrijving, ambities, prioritering en aanpak van de vier clusters van de GDI (Identificatie & Authenticatie, Dienstverlening, Gegevens en Interconnectiviteit).
  • Integrale thema’s.
  • Financieringsvraagstuk.
  • Beschrijving van de strategische verkenningen.

Het Digiprogramma is te vinden op de website van de Digicommissaris

Bron: e-overheid februari 2015