Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering kost gemeenten geld

De Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand geeft burgers vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid digitaal aangifte te doen bij de burgelijke stand. Je bent niet langer verplicht met allerlei documenten naar het ambtelijk loket te stappen. Ook aanvragen van uittreksels en afschriften via internet wordt mogelijk.

VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten) en NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) vinden het een prima ontwikkeling, maar zijn niet tevreden over de Algemene Maatregel van Bestuur die meekomt met de nieuwe wet en die kaders geeft voor de invoering van de nieuwe wet.

Wat zit hen dwars?

  • er bestaat geen voorziening voor het digitaal opslaan van akten;
  • het is niet duidelijk op die opslag centraal of decentraal moet gebeuren;
  • het is onbekend hoe de ondertekening van elektronische akten moet plaatsvinden.

Samenvattend: “De wet leidt tot extra kosten voor aanpassing van digitale systemen terwijl er geen baten zijn in de vorm van vermindering van bijvoorbeeld arbeidsplaatsen.”

VNG en NVVB willen een kosten/baten-analyse laten uitvoeren.

Bron: Binnenlands bestuur januari 2015