Digital

Digital

Nieuws

Kentekenparkeren in strijd met mensenrechten?

Bas Filippini, voorzitter van de vereniging Privacy First, heeft onlangs opzettelijk nagelaten zijn kenteken in te voeren toen hij een parkeerkaartje kocht in Amsterdam. Hij vindt de verplichting het kenteken in te voeren in strijd met zijn recht op privacy.
De gemeente slingerde hem op de bon, omdat zij vindt dat het niet invoeren van het kenteken gelijk staat aan niet betalen.
Filippini kon evenwel aantonen wel degelijk te hebben betaald. Hij liet het aankomen op een rechtszaak.
De rechter vond het voldoende dat Filippini kon aantonen te hebben betaald en vernietigde de bekeuring. Over het privacyvraagstuk deed de rechter geen uitspraak.
Filippini was tevreden over het vernietigen van de bekeuring: “De burger heeft dus nu de vrije keus of hij zijn gegevens weg wil geven aan de gemeente.’

En toch was Filippini ook ontevreden, namelijk over het ontbreken van een rechterlijk standpunt over de privacy: “Het is jammer dat de rechtbank het systeem niet heeft getoetst aan de verdragen voor de mensenrechten.”

Bron: Computable februari 2015