Digital

Digital

Nieuws

Meer eigen ICT’ers, minder geldverspilling

Het kabinet luistert naar de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport ‘Grip op ICT’ van de tijdelijk commissie ICT-projecten. Zo komt er een tijdelijk Bureau ICT Toetsing (BIT) om de toetsing op risicovolle ict-projecten vooraf uit te voeren. De toets wordt openbaar. Ook wil het kabinet de kwaliteit van het eigen ICT-personeel verbeteren. Daartoe zal de groep informatiemanagementprofessionals worden verdubbeld. Nergens anders bij de overheid groeit de personeelsformatie zo sterk. Ook wil de overheid sterker staan bij aanbestedingen. Daartoe worden ict’ers intern opgeleid tot ‘hoogwaardige ICT-aanbesteders’.

Het kabinet onderkent in een reactie op het rapport de conclusies van de commissie over de oorzaken van de ict-problemen bij de rijksoverheid. Een citaat: ‘ICT is van groot belang bij het realiseren van de doelstellingen van het Rijk, zoals de dienstverlening via internet aan burgers en bedrijven. De betalingen van AOW en kinderbijslag en de aangifte van de inkomstenbelasting zijn ooit als ICT-project begonnen. Daar wordt miljoenen keren gebruik van gemaakt. Om dat goed te blijven doen moet het Rijk steeds weer investeren en vernieuwen. Dat vraagt extra aandacht voor de risico’s en een zorgvuldige besteding van belastinggeld.’

Het kabinet zal het BIT oprichten als een compact team dat waar nodig kan worden aangevuld met experts van binnen en buiten de rijksdienst. Het bureau zal in de loop van dit jaar actief worden en zal worden ondergebracht bij de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Ook zal het kabinet de kosten van ICT-projecten beter inzichtelijk maken. Dat vraagt om een aanpassing van de administraties van de ministeries

Bron: Computable februari 2015