Digital

Digital

Nieuws

Nieuwe selectielijst voor gemeenten

De VNG is klaar met het opstellen van het concept van de procesgerichte selectielijst 2016 voor gemeenten en intergemeentelijke organen. De selectielijst is bedoeld om vast te stellen welke documenten uit gemeentelijke processen eeuwig moeten worden bewaard, en welke na een aantal jaren mogen worden vernietigd. Trots merkt de VNG op dat de lijst “geschikt is voor waardering van digitale informatie”. Gemeenten hebben de lijst per post ontvangen en kunnen tot uiterlijk 20 april hun op- en aanmerkingen doorgeven aan de VNG.

Anders dan voorheen is de selectielijst gebaseerd op processen en niet meer op documenten, documentscoorten en taken. Als de minister van OCW de selectielijst heeft goedgekeurd, zal die de oude lijst (uit 1996, geactualiseerd in 2012) vervangen.

De selectielijst 2016 is opgesteld op basis van de nieuwe waarderingsmethodiek en waarderingsinstrumenten die het Nationaal Archief heeft ontworpen. Die nieuwe aanpak zorgt voor betere aansluiting van de digitale informatiehuishouding van de werkende organisatie op de praktijk van archiveren: “In een digitale omgeving moet direct bij ontvangst en de vorming van informatie de keuze volgen over de bewaartermijn.”

De nieuwe lijst is hier te vinden.

Bron: vng.nl januari 2015