Digital

Digital

Nieuws

Leeuwarden wordt ICT-gigant

De stad Leeuwarden gaat het ICT-beheer regelen voor Menameradiel, Franekeradeel en het Bildt. Deze gemeenten gaan in 2018 op in de nieuwe gemeente Westergo. Ze willen met deze eerste stap de ICT verbeteren en de processen standaardiseren. Dat maakt hen minder kwetsbaar en beter in staat tot het verlenen van digitale diensten. Ook een onderzoek van KING wees uit dat concentratie van de ICT in een zogenaamde grote centrumgemeente het beste alternatief is.

Leeuwarden beheert al de automatisering voor alle gemeenten op de Friese Waddeneilanden en doet mee aan de samenwerking van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel en Kollumerland.

Bron: Computable januari 2015