Digital

Digital

Nieuws

Nieuwe GEMMA in de maak, NUP op de waakvlam

KING heeft, geheel in lijn met de tijdgeest, zijn jaarplan 2015 beperkt tot één A4tje. Dat A4tje is een opsomming van voorgenomen activiteiten. Nadeel van deze beperking is dat je, om te begrijpen wat een activiteit inhoudt, meteen de woordvoerder moet bellen.
Zo is een intrigerende activiteit “ontzorgen en bekwamen van gemeenten op sturingsinformatie”. Een woordvoerder legt het aan Binnenlands bestuur uit: “Voor ons wordt het het jaar waarin we Waarstaatjegemeente een grotere rol voor de gemeenten gaan geven. Met een beter dashboard, trendrapportages en inzet op het gebruik van de verklaringsmodellen. Die verklaringsmodellen, die in kaart brengen welke kenmerken van een gemeente met elkaar samenhangen op een bepaald maatschappelijk gebied, komen er voor elk thema.”

Interessant zijn ook de plannen van KING voor de informatievoorziening: er komt namelijk een nieuwe versie van de referentiearchitectuur GEMMA. Een uitbreiding welverstaan, die de standaardisatie van de gemeentelijke informatievoorziening aanvult met modellen voor de decentralisaties in het sociaal domein en de Omgevingswet.

Het programma Operatie NUP is geëindigd op 31 december 2014. Maar rust geeft dat KING niet. De woordvoerder: “Het stikt nog van de NUPpers, want het programma loopt nog een maand of tien op de waakvlam.”

Bron: Binnenlands bestuur januari 2015