Digital

Digital

Nieuws

Provincie dementeert

De provincie Noord-Brabant is al enige tijd bezig met de omslag naar volledig digitaal werken. Zij is de enige niet. Als de provincie op deze manier met digitaliseren doorgaat, waarschuwt de Zuideljke Rekenkamer, dan is de kans groot dat informatie van de provincie niet duurzaam toegankelijk blijft. De belangrijkste reden: een overkoepelende visie op informatiebeleid ontbreekt.

De Rekenkamer stelt dat niet alleen besluitvorming van de provincie transparant en reconstrueerbaar moet zijn, maar het volledige provinciale handelen. Dat zou vastgesteld moeten zijn in het informatiebeleid van de provincie en de provincie zou er op moeten sturen.
Helaas is dat niet het geval. De provincie is al een jaar of twee bezig met zo digitaal mogelijk werken. Archivering vindt alleen nog digitaal plaats. Het proces van vervanging deugt wel, concludeert de Rekenkamer. Maar de moderne digitale werkomgeving waarin de medewerkers van de provincie sinds 2015 werken, doet zo’n beroep op “het absorptievermogen en de flexibiliteit van de medewerkers” dat ellende in de maak is. Medewerkers zijn waarschijnlijk niet in staat “de verantwoordelijkheid voor de compleetheid en juistheid van dossiers” te nemen.

Daar worstelen meer organisaties mee, en die zijn soms jaren bezig hun medewerkers op te voeden in het juist opslaan van alle informatie. Niets mis mee. Het zijn de eindgebruikers die het moeten doen. Toch is er bij Noord-Brabant meer aan de hand, zegt de Rekenkamer: “Er zijn geen uitgangspunten geformuleerd vanuit het perspectief van het informatiebeheer en daaraan te stellen eisen zoals toegankelijkheid, duurzaamheid en transparantie. De provincie gaat bij de uitvoering van de Archiefwet uit van een te smalle scope door als uitgangspunt te nemen dat alleen de transparantie en reconstrueerbaarheid van de besluitvorming dient te gewaarborgd. Transparantie en controleerbaarheid gelden niet alleen voor de besluitvorming, maar voor het gehele provinciale handelen.”

De Rekenkamer vindt dat de provincie eerst een juist en uitvoerbaar informatiebeleid moet formuleren en dan pas door moet gaan op het terrein van digitaal werken. Anders is de kans groot dat de provincie over een paar jaar ‘digitaal dement’ is.

Bron: Binnenlands bestuur januari 2014