Digital

Digital

Nieuws

Gegevensknooppunt helpt gemeenten

Zo’n 300 gemeenten maken vanaf nu gebruik van het Gemeentelijke Gegevensknooppunt voor de digitale uitwisseling van gegevens met de zorginstellingen die voor gemeenten de WMO en de jeugdzorg uitvoeren. Het gaat vooral om indicaties, toewijzingen en declaraties.

Het Gegevensknooppunt wordt beheerd door een organisatie met de prachtige naam ‘Inlichtingenbureau’. Op 2 januari is het Inlichtingenbureau van start gegaan met een geheel bemande servicedesk.

Het Gegevensknooppunt was noodzakelijk omdat anders iedere gemeente zelf het wiel had moeten uitvinden. De gegevensuitwisseling tussen de verschillende organisaties en systemen gebeurt in eerste instantie nog deels handmatig (via de verwerking van gegevensbatches). Vanaf februari zijn webservices voor volledig geautomatiseerde uitwisseling beschikbaar.

Het Inlichtingenbureau werkt samen met VECOZO, de organisatie die de digitale gegevensuitwisseling regelt tussen zorgverleners en verzekeraars.

Bron: Binnenlands bestuur januari 2015