Digital

Digital

Nieuws

E-overheid – het geld is op!

De programma’s i-NUP en Operatie NUP overleven de jaarwisseling naar 2015 niet. Ze hebben gezorgd voor veel bewustzijn bij de overheden, zegt men, maar zijn slachtoffer van het grootste struikelblok voor de e-overheid: het ontbreken van een goed financieringsarrangement.
Dat was de teneur op de slotbijeenkomst i-NUP en Operatie NUP in december 2014. De gespreksleider: “Het is eigenlijk geen slotbijeenkomst, we moeten nog beginnen.”

Enkele andere kreten:

  • “Wat niet zo goed gelukt is, is de bestuurlijke betrokkenheid. Er moet meer draagvlak bij de colleges van B&W zijn, het besef dat de kost voor de baat uitgaat.”
  • “De winst is dat de wil tot samenwerking er is.”
  • “Wij hebben al ontzettend veel informatie in gemeentelijke administraties zitten. Dat is een kans om te scoren.”
  • “Er is een wij-gevoel.”
  • “We zijn het wel eens over waar we heen willen, maar we doen er eindeloos lang over om te bepalen wie er wat betaalt.”

Voortzetting van het goede werk zal voor een groot deel terecht komen op het bordje van de nieuwe Digicommissaris Bas Eenhoorn. En op dat van de individuele overheden natuurlijk!

Bron: Binnenlands bestuur december 2014