Digital

Digital

Nieuws

BIT met tanden nog ver weg

De Kamercommissie ICT presenteerde in oktober haar eindrapport. Het kende liefst 38 heldere aanbevelingen. de belangrijkste: de oprichting van een Bureau ICT-Toetsing (BIT) dat alle ICT-projecten van de overheid duurder dan 5 miljoen moet beoordelen. “Een toetsingsbureau dat dus ook onrealistische plannen kan bijsturen of zelfs in een vroeg stadium stopzetten. Een BIT met tanden”, noemde de commissie het.

Het BIT zou op 1 april 2015 van start moeten gaan. Maar helaas… ministeries maken niet al te veel haast. Commissievoorzitter Elias sprak tegen De Volkskrant al van “een gebrekkig gevoel van urgentie dat zorgen baart”.

Het BIT lijkt het eerste slachtoffer te worden van scepsis op de ICT-werkvloer. In de wandelgangen is het al weggezet als ‘het zoveelste bureaucratische instituut vol ambtenaren’. Ook de Tweede Kamer twijfelt. Aan de plaatsing van het BIT onder het (nogal kleine) ministerie van Algemene Zaken. Maar ook aan de enorme macht die het BIT zou krijgen.

Het kabinet heeft toegezegd begin februari 2015 inhoudelijk te reageren op het eindrapport van de commissie. Pas dan weten we of dat BIT ooit tanden krijgt.

Bron: Computerworld december 2014