Digital

Digital

Nieuws

GovUnited kapt ermee

Het gemeentelijk samenwerkingsverband GovUnited houdt in oktober 2016 op te bestaan. De vijftien deelnemende gemeenten hebben dat besloten.

GovUnited is namens de gemeenten de regisseur voor het gezamenlijk beheer van hun front- en midofficesuite voor digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Die suite is ontwikkeld door Green Valley.
In oktober 2016 loopt de samenwerkingsovereenkomst ANDEZ3/GU1 met Green Valley af. De gemeenten besloten hun vrijheid te grijpen en zelfstandig of in ander verband op zoek te gaan naar ondersteuning voor hun ‘zaakgericht werken’.
De wens tot iets anders is volgens GovUnited vooral een gevolg van taakuitbreidingen. Daardoor zijn gemeenten steeds meer op zoek naar regionale samenwerking.
Ook is, volgens Gov, de markt van zaaksystemen sinds 2007 sterk veranderd. De aanschafkosten zijn bijvoorbeeld flink gedaald.

Als GovUnited ophoudt te bestaan, is het ongeveer 10 jaar oud. Erwin Koenen, bestuursvoorzitter van GovUnited: “Wij zijn trots op dat wat wij met elkaar hebben bereikt. Met GovUnited hebben we gepionierd als het gaat om de ontwikkeling van digitale dienstverlening en het zaakgericht werken als concept. GovUnited heeft haar meerwaarde bewezen door het opzetten van een organisatiebreed zaaksysteem en additionele producten en diensten. Zowel binnen als buiten GovUnited maken gemeenten thans gebruik van dit zaaksysteem. Daarnaast hebben gemeenten uitgebreide ervaring opgedaan met intergemeentelijke samenwerking. Die ervaring nemen we mee.”

Bron: govunited.nl