Digital

Digital

Nieuws

VNG niet blij met Wet open overheid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is zeer kritisch over het initiatiefvoorstel voor de Wet open overheid (Woo). Feitelijk, zegt de VNG, is deze wet onuitvoerbaar. Minstens leidt ie tot een enorme toename van de bureaucratie waarvan vooral gemeenten last zullen hebben.

De VNG is vooral negatief over de plicht tot actieve openbaarmaking die de wet gemeenten oplegt. De reden: die plicht “bergt het gevaar in zich dat adviezen anders opgeschreven worden en dat gemeenten geen informatie van derden meer krijgen. Gemeenten krijgen ook uitvoeringsproblemen omdat de hoeveelheid stukken die onder deze plicht zouden komen te vallen te groot is. Tenslotte is een openbaarmakingstermijn van een week te kort.”

Daarnaast schrijft de wet voor dat gemeenten alle documenten centraal registreren. Op zich niet zo’n slecht idee, zou je zeggen, want het zou tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan betere interne samenwerking en archivering. De VNG is voor verzachting: “Wij bepleiten een register van documenten van algemene aard, waarvan het logisch of begrijpelijk is dat een burger hier kennis van kan nemen.”

Ook is de VNG niet te spreken over het verscherpen van uitzonderingsgronden voor openbaarheid, de bredere reikwijdte (er vallen meer bestuursorganen onder deze wet dan onder de Wet openbaarheid van bestuur) en de benoeming van een ‘informatiecommissaris’.

De Woo heeft uiteindelijk grote kostenstijgingen voor gemeenten tot gevolg, vreest de VNG.

De Tweede Kamer zal pas in 2015 besluiten nemen over de wet.

Bron: Binnenlands bestuur december 2014