Digital

Digital

Nieuws

ICT-misstanden rap aanpakken!

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd vaart te maken met de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport ‘Naar grip op ICT’ van de commissie-Elias. Een van de belangrijkste aanbevelingen is de oprichting van een Bureau ICT-toetsing (BIT). Het BIT moet op 1 april 2015 fris van start gaan, vindt de Kamer. Het BIT zal aan de hand van tien basisregels alle ict-projecten van de overheid boven de vijf miljoen euro toetsen. Ook beoordeelt het bureau of ict-voorstellen van de Tweede Kamer haalbaar zijn en kan het ingrijpen als een project uit de hand dreigt te lopen (het zogenaamde HSL-scenario).

Ton Elias, voorzitter van de Tijdelijke commissie ICT, benadrukte dat er een noodsituatie is. Over het BIT zegt hij: “Het moet de komende jaren een cultuuromslag teweegbrengen en dient daarom los te staan van de beleidsdepartementen. Vanuit Algemene Zaken kan er controle worden uitgeoefend. Het is echter niet de bedoeling dat de premier eindverantwoordelijk wordt voor ict-projecten, dat blijven de vakministers.”

De Tweede Kamer is het in grote meerderheid eens met de aanbevelingen van de commissie en verwacht adequate uitvoering. Alleen zo kan grootschalig mislukken van ict-projecten bij de overheid worden voorkomen. Denkt de Kamer.

Bron: Computable december 2015