Digital

Digital

Nieuws

Bewustzijn via e-learning

Alle overheidsorganisaties hebben ermee te maken: hun medewerkers moeten er zich van bewust worden dat digitaal werken de praktijk van alledag geworden is en dat informatieveiligheid daarbij een belangrijke rol speelt. Daarom zijn gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid en ZBO’s de campagne iBewustzijn Overheid gestart. De bedoeling ervan is hun medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van bewustzijn rond informatieveiligheid. Komend jaar wordt het onderwerp gefaseerd onder de aandacht van de ambtenaren gebracht. De VNG Academie heeft daarvoor vier e-learningmodules beschikbaar gesteld.

De campagne iBewustzijn kent vier thema’s die zijn verpakt in vier modules:

  • iBewust Binnen: bewust en veilig werken binnen de kantoormuren
  • iBewust Buiten: verantwoord thuis en onderweg werken
  • iBewust Achter je scherm: digitale bedreigingen herkennen en vermijden.
  • iBewust in de Cloud: verantwoord omgaan met cloudomgevingen, sociale media en andere open omgevingen.

Het doorlopen van een module kost ongeveer drie kwartier. De hele campagne dus ongeveer twee voetbalwedstrijden. Medewerkers die mee willen doen hoeven niets te betalen en melden zich aan via de website van de VNG Academie.

Bron: e-overheid.nl, december 2014