Digital

Digital

Nieuws

Eigen netwerk overheid niet nuttig

Er gaan al enige tijd stemmen op voor een eigen Nederlands overheids-ICT-netwerk zodat de overheid minder risico heeft op aanvallen via internet. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het overwogen maar stelt vast, op basis van een verkenning van PwC, dat het onhaalbaar is.

PwC voerde de verkenning in opdracht van de minister uit en stelt vast dat een volledig gescheiden nationaal netwerk heel duur wordt in aanleg, onderhoud en beveiliging. Bovendien zal het “open internet beperken in haar functionaliteit en een schijnveiligheid creëren doordat het idee bestaat dat het netwerk per definitie dan veiliger zal zijn.”
De ervaring leert dat een volledig gescheiden netwerk een ongekend interessant doelwit is voor gerichte cyberaanvallen. Daarnaast heeft Nederland zelf niet voldoende kennis in huis om zo’n netwerk in te richten. Amerikaanse bedrijven wel. Maar laat je die de boel inrichten, dan val je onder de Patriot Act, en kan de Amerikaanse overheid in geval van nood rondneuzen op je ‘volledig gescheiden’ netwerk.

Dus kiest de overheid voor ‘gedeelteiljke scheidingsmaatregelen’, waarmee bij de nieuwe opzet van de Rijksdatacentra een begin is gemaakt. De verbindingen tussen die datacentra zijn virtueel en/of fysiek gescheiden en blijven werken ook als het volledig internet vastloopt.

Bron: Binnenlands bestuur november 2014