Digital

Digital

Nieuws

Waterschapshuis heeft nieuwe directeur

Het Waterschapshuis, de gemeenschappelijke regeling waarin de meeste waterschappen samenwerken aan doorontwikkeling van hun ICT, heeft een nieuwe directeur: Gerard Smits. Smits is gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen en werkte lange tijd voor Atos en Raet. Hij zal zich vooral richten op de uitvoering van het reorganisatieplan en het herwinnen van het vertrouwen van de waterschappen. Smits zelf: “We zullen gezamenlijk bouwen aan een sterke kennis- en regie-organisatie met een sterke klantgerichtheid en een variabele dienstverlening. Ik geloof er heilig in dat Het Waterschapshuis nog steeds een goed instituut is voor de waterschappen. Samen sta je sterker dan alleen.”

In 2013 hebben de deelnemende waterschappen besloten dat Het Waterschapshuis in afgeslankte vorm verder gaat met twee poten: één voor de collectieve taken en één voor de facultatieve projecten. Deze laatste poot steunt waterschappen die individueel of op regionale schaal een project starten.

Het Waterschapshuis leeft nog steeds met de erfenis van de mislukking van de gezamenlijke belastingapplicatie Tax-i (kosten 17,2 miljoen euro). Die mislukking leidde tot een heroriëntatie en reorganisatie en ook tot het afhaken van één van de waterschappen: Hunze en Aa’s.

Bron: Computable november 2014