Digital

Digital

Nieuws

Handreiking IT-veiligheid voor overheid én bedrijfsleven

Overheid en IT-bedrijven hebben de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid opgesteld. Die moet ervoor zorgen dat bij IT-projecten van de overheid steeds op tijd de informatiebeveiliging als onderwerp op tafel komt, zodat bij oplevering geen veiligheidsproblemen opduiken.

De handreiking wordt onder gemeenten verspreid via de Vereniging Gemeentesecretarissen (VGS) en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG. De handreiking leert bestuurders om de juiste vragen te stellen. Ook helpt zij opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar te begrijpen op het gebied van informatieveiligheid. Een woordvoerder: “Als een adviseur merkt dat een opdrachtgever in de vraag niet helder is over informatiebeveiliging zou die daarmee kunnen helpen. Beide kanten hebben een eigen verantwoordelijkheid.”

Bron: Binnenlands bestuur november 2014