Digital

Digital

Nieuws

Overhead krimpt, informatiemanagement blijft

Bij gemeenten is momenteel iets minder dan een derde van de medewerkers actief in een ‘overheadfunctie’ en voert dus werkzaamheden uit die niet direct burger en bedrijfsleven ten goede komen. Komende jaren zal het percentage overheadfuncties drastisch dalen, schrijft Binnenlands bestuur. Organisatieadviesbureau Berenschot verwacht zelfs dat de gemeentelijke overhead op termijn zal uitkomen op ongeveer tien procent. De oorzaak: automatisering wordt eindelijk op een goede manier toegepast.

Veel administratieve taken worden in hoog tempo geautomatiseerd. Dat levert met name veel minder mensenwerk op in de personeels- en salarisadministratie en factuurafhandeling.
Jaren lang leek automatisering een doel op zich. Gemeenten voerden allerlei procesondersteunende systemen in, maar tussen die systemen was weinig samenhang. Daardoor was de automatisering foutgevoelig en bleven handmatige herstelwerkzaamheden nodig.
De laatste jaren is er veel meer sprake van slimme, integrale automatisering. Denk daarbij ook aan zaakgericht werken. Daardoor verlopen veel processen beter en efficiënter en hoeven veel minder mensen te worden ingezet. Een ontwikkeling die je ook ziet in de zorg en de zakelijke dienstverlening.

Er zijn ook andere oorzaken voor de terugloop van de overhead. Zo kiezen steeds meer gemeenten voor samenwerking of uitbesteding in de bedrijfsvoering (ict, facilitair) en zelfs in het primaire proces (groenvoorziening, afvalinzameling, belasting).

Overigens komt het ook voor dat overhead zich vermomt - personeelsadministratie en financiële administratie vindt steeds meer in de lijn plaats, medewerkers registreren zelf hun vrije dagen en ontvangen en registreren zelf hun facturen.

Volgens Berenschot bestaat de overhead in ‘de gemeente van de toekomst’ louter nog uit management, beleid, bestuursondersteuning en communicatie, regievoering op uitbestede taken en… informatiemanagement!

Bron: Binnenlands bestuur november 2014