Digital

Digital

Nieuws

Alle overheden open… alleen de ene meer dan de andere

De Algemene Rekenkamer is een groot voorstander van de Wet open overheid (die de WOB zal vervangen), maar wil zelf niet onder deze wet vallen. Zij valt immers ook niet onder de WOB…
Het voorstel voor de nieuwe wet (afgekort: WOO) ziet het anders: ook de Algemene Rekenkamer valt onder de werking van de WOO en krijgt “een zekere plicht tot openbaarmaking van bevindingen en onderzoeken”. Dat schrijft Binnenlands bestuur.

Waarnemend president van de Rekenkamer noemt dit “een staatsrechtelijk opmerkelijke’ en onwenselijke situatie: wij hebben meer ruimte nodig voor het maken van een eigen afweging omtrent het openbaar maken van informatie dan het wetsvoorstel biedt. Daarom hechten wij eraan de Algemene Rekenkamer uit te zonderen van de reikwijdte van de nieuwe wet en de uitzonderingspositie die wij onder de huidige WOB hebben te continueren.”

Als de Rekenkamer zijn onderzoeksdossiers openbaar zou moeten maken, heeft dat enorme gevolgen voor de zorgvuldigheid waarmee zij kan werken. Daarom zou de Rekenkamer, net als de rechtbanken, buiten werking van de WOO moeten worden gehouden. De grote broer van de Rekenkamer in Amerika, de General Accounting Office, valt ook niet onder de ‘Freedom of Information Act’.

Bron: Binnenlands bestuur 13 november 2014