Digital

Digital

Nieuws

PinkRoccade bakkeleit met gemeenten

PinkRoccade heeft deze zomer eenzijdig besloten de tarieven voor zijn producten flink te verhogen. Vooral gemeenten, een belangrijke klantengroep, zijn hier de dupe van. Dat laten die gemeenten niet op zich zitten.

Waarom de tariefsverhoging? Pink meldt veel software te hebben ontwikkeld – met name in zijn softwaresuite iBurgerzaken – die nieuwe overheidsregelingen ondersteunt. Omdat de invoering van die regelingen is vertraagd (schuld van de overheid!), lijdt Pink schade, en die schade wil het bedrijf verhalen op de klanten.

Gedupeerde gemeenten hebben elkaar intussen gevonden. Ze menen dat het bedrijf zijn ondernemersrisico niet mag afwentelen op klanten. De gemeente Elburg schakelde een advocaat in en andere gemeenten haken bij de zaak aan. Momenteel is er nog overleg met PinkRoccade. Leidt dat niet tot overeenstemming, dan ligt een gang naar de rechter voor de hand.

Een woordvoerder van het bedrijf is zich van geen kwaad bewust: “Deze tariefaanpassing is doorgevoerd in verband met de onevenredig hoge kosten waarmee PinkRoccade Local Government wordt geconfronteerd als gevolg van uitstel en afstel van door de Rijksoverheid aangekondigde aanpassingen in wet- en regelgeving.” Daardoor moet Pink dubbele productlijnen in stand houden en dat kost miljoenen euro’s per jaar.

Overigens zijn er ook gemeenten die de tariefsverhoging begrijpen en accepteren.

Bron: Binnenlands bestuur november 2014