Digital

Digital

Nieuws

Mozaïek wordt vervangen

Geen enkel zaaksysteem heeft het eeuwig leven.
In een grijs verleden was Dordrecht een van de eerste gemeenten die openlijk met een zaaksysteem aan het werk ging. Mozaïek werd grotendeels in eigen huis bedacht en ontwikkeld. Pas later – toen Dordrecht in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) ging samenwerken – werden beheer en ontwikkeling van het systeem door een IT-leverancier overgenomen.

Op 23 oktober 2014 publiceerde de GRD op Tenderheid – de aanbestedingensite van de overheid – het voornemen tot aanbesteding van een klant-, zaak- en archiefsysteem. Daarmee is er een nieuwe kans voor de tientallen bedrijven die zeggen een zaaksysteem te kunnen leveren. Een kans om in één van de oergemeenten van het zaakgericht werken vaste voet aan de grond te krijgen.

De zes gemeenten die eigenaar zijn van de GRD (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) tellen 267.000 inwoners: “Een stedelijk gebied dat qua omvang in het lijstje met de grootste steden van Nederland op de vijfde plaats zou komen.”

Waarvoor wil de GRD het Klant-, zaak- en archiefsysteem gebruiken?

  • Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
  • Verminderen van de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten – samenwerking dus
  • Verhogen van de efficiëntie
  • Een aantrekkelijke werkgever zijn

Spannend!

Bron: Tenderned oktober 2014