Digital

Digital

Nieuws

Weer een top tien… waarom mislukken IT-projecten?

Carolien Schönfeld, lang geleden werkzaam voor het Gemeentearchief Amsterdam en in die hoedanigheid nog geïnterviewd door Digital, presenteert in Computable een toptien van factoren die bijdragen aan het falen van IT-projecten bij de overheid. Hier is ie:

1. Primaat politiek en wet
Het primaat van de politiek en van de wet houdt geen rekening met praktische of organisatorische uitdagingen die de invoering van ICT-systemen opleveren.

2. Extreme diversiteit
De overheid levert zoveel verschillende diensten dat uniforme IT daar nauwelijk op past. Althans, dat vinden de meeste overheidsorganisaties.

3. Ketens en zwakke schakels
De overheid werkt steeds meer samen in ketens en wil dus het liefst ketenautomatiseren… en die automatisering is zo sterk als de zwakste schakel.

4. Semi-autonomie
De verschillende overheden zijn allemaal min of meer autonoom en nemen dus ook in de IT autonome beslissingen

5. Rigide beloningsstructuur
De overheid kan op het gebied van beloningh van IT-specialisten niet concurreren met het bedrijfsleven.

6. Verdunde verantwoordelijkheid
Bij IT-projecten zijn zoveel overheden, ambtelijke lagen en mensen betrokken dat zelden duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

7. Rigiditeit van de besluitvorming
Als een besluit genomen is om een IT-project uit te voeren, kan dat besluit niet zonder gezichtsverlies worden teruggedraaid.

8. Zwak budgetbeheer
Als een projectbudget bekend is, is de prikkel om kosteneffiiciënt te werken verdwenen. Sterker nog, iedereen gaat er gemakshalve vanuit dat een IT-project altijd meer kost dan begroot.

9. Verantwoordingsplicht
De overheid moet zoveel verantwoorden, dat risicomijdend gedrag standaard is.

10. Zware aanbestedingsprocedure
De overheid zit vast aan zware aanbestedingsprocedures die doelmatigheid, doeltreffendheid en flexibiliteit niet bevorderen.

Bron: Computable oktober 2014