Digital

Digital

Nieuws

Techniek sneller dan adoptie

Onderzoek onder Nederlandse organisaties wijst uit dat de technische ontwikkelingen in de IT veel sneller gaan dan een organisatie kan houden. De oorzaken:

  • organisaties vragen zich af hoe ze al die nieuwe techniek zinvol kunnen gebruiken
  • organisaties missen kennis en kunde om nieuwe technieken daadwerkelijk in te zetten

De meerderheid van de organisaties weet zeker dat het de eigen IT-afdelingen niet gaat lukken om de komende twee jaar alle ‘mega-trends’ (cloud computing, big data, mobiel, virtual reality etc.) bij te benen. Dat is jammer. Want die meerderheid is er ook van overtuigd dat gebruik van nieuwe trends vele, vele concurrentievoordelen oplevert.Want consumenten accepteren en adopteren ze wel… “”Zij willen altijd en overal bevredigd worden in hun informatie- en communicatiebehoeften. En verwachten dat op hun werk ook,” schrijft Datacentered.

Terwijl een organisatie steeds de uitdaging moet aangaan om nieuwe techniek in een beheerbare en juridisch juiste omgeving aan te bieden. Dat is een strijd van snel tegen traag… en dus blijft adoptie achter.

Bron: Datacentered oktober 2014