Digital

Digital

Nieuws

Fraudeur loopt tegen bigdatalamp

Peter Olsthoorn beschrijft in iBestuur welke rol ‘big data’ speelt bij het opsporen en voorkomen van fraude met uitkeringen.
Kort gezegd… het is je eigen schuld! Als je een uitkering of een bouwvergunning of een rijbewijs aanvraagt bij de gemeente, is die gemeente verplicht de zogenaamde SmartBox in te zetten om te kijken of je geen fraudeur bent. De SmartBox combineert de gegevens van je aanvraag met andere gegevens die van je bekend zijn en berekent op grond daarvan hoe groot de kans is dat je de boel flest.

De SmartBox kijkt naar:

  • alles wat te nu al wordt gebruikt voor ‘rechtmatigheidscontroles’: gegevens van UWV, SVB, Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Justitiële Informatiedienst (JustID), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  • gemeentelijke databestanden
  • fraude-informatie uit het verleden
  • re-integratietrajecten
  • openstaande schuldenposities bij gemeenten
  • uitkeringen in andere gemeenten
  • de gezinssituatie.

Dit alles leidt ertoe dat je het meeste kans maakt om aan controle te ontkomen als je nooit iets aanvraagt bij de gemeente.

Bron: iBestuur oktober 2014