Digital

Digital

Nieuws

Digitale aangifte in strijd met Archiefwet?

De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) waarschuwt voor een chaos als de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand wordt ingevoerd. Die wet wordt eind september in de Eerste Kamer behandeld.
De wet regelt dat burgers elektronisch aangifte kunnen doen van geboorte, voorgenomen huwelijk en geregistreerd partnerschap. Ook legt de wet de rol van de bijhorende uittreksels en afschriften van de akten van de aangiften vast.
De NVVB waarschuwt de leden van de Eerste Kamer dat het momenteel onmogelijk is om de wet zorgvuldig in te voeren. Een chaos in de gemeenten dreigt.

Waarom?
Omdat de wet nog niet is uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur, omdat de randvoorwaarden voor de gemeenten nog niet duidelijk zijn, omdat er nog geen enkele proef mee is gedaan en omdat de systeemeisen onduidelijk zijn.
Ook is nergens vastgelegd aan welke eisen een digitale akte moet voldoen. Zo kunnen de gemeenten hun documentbeheer niet afstemmen op de nieuwe wet. Tenslotte vraagt de NVVB zich af of de nieuwe wet niet in strijd is met de Archiefwet.

Voorzitter Simon Rijsdijk van de NVVB: “Toen de papieren registers werden vervangen, gingen gemeenten allerlei eigen systemen bedenken, totdat men bedacht dat er een gezamenlijk GBA moest komen. Dat beeld krijgen we hier ook langzamerhand.” Rijsdijk zou het verstandig vinden als ‘digicommissaris’ Bas Eenhoorn de wet nog eens onder loep zou nemen. Dan moet de Eerste Kamer wel eerst optreden: “Als deze wet doorgaat, vrees ik dat het te vroeg is voor de commissaris om het tij nog te kunnen keren.”

Bron: Binnenlands bestuur september 2014