Digital

Digital

Nieuws

Overheden archiveren websites slecht

Jaren geleden startten overheidsorganisaties al met archiveren van hun websites. Toch zijn er nog overheden die (delen van) hun websites zomaar vernietigen. Dat kan niet, zegt onderzoeker Mathieu Paapst (Rijksuniversiteit Groningen) tegen Binnenlands bestuur, want ook op websites is de Archiefwet van toepassing: “Ook als de informatie niet beeldbepalend is voor de burger, geldt nog een termijn van tien jaar. Je zult het dus toch moeten archiveren.” Dat geldt feitelijk ook voor de activiteiten van overheden op platformen als Twitter, Instargram en Facebook.

Paapst onderzocht met zijn collega’s de omgang van drie provincies (Groningen, Friesland en Overijssel) met hun websites. In de praktijk wordt er weinig gearchiveerd, is de conclusie. De meeste ambtenaren in de organisatie (de beheerders van de website, de bestuurders) hebben weinig kennis van en aandacht voor formele archivering. Ze beseffen niet dat het gaat om ‘compliance’: voldoen aan wet- en regelgeving. Sterker nog, Paapst stelt vast dat gedeeltes van websites worden vernietigd omdat verantwoordelijken op basis van de Archiefwet ten onrechte concluderen dat er een vernietigingsplicht voor die informatie zou bestaan.

Paapst tegen Binnenlands bestuur: “Om de een of andere reden hebben vooral informatiemanagers het idee dat voor veel soorten informatie er een kortere termijn geldt en dat die informatie daarna verwijderd moet worden. De informatiemanagers kijken naar die informatie lós van een website waarop die staat. Ze weten klaarblijkelijk niet dat websites specifiek worden genoemd in de Archiefwet.”
Dat informatiemanagers dat niet weten is niet zo vreemd: websites worden namelijk helemaal niet genoemd in de Archiefwet.

Paapst verwacht dat de situatie bij gemeenten niet anders is dan bij de onderzochte provincies.

Bron: Binnenlands bestuur september 2014