Digital

Digital

Nieuws

Softwareleveranciers voldoen zelden aan standaard

KING (Kwaliteitsinstituut van de gemeenten) heeft het onderzocht en de conclusie is niet erg positief. Veel ICT-leveranciers hebben met KING het convenant voor het voldoen aan de standaarden voor Operatie NUP (de realisatie van de e-overheid) gesloten. Een groot deel van hen slaagt er niet in te voldoen aan twee belangrijke standaarden.

KING heeft zich in zijn onderzoek gericht op twee standaarden die met name voor zaakgericht werken en digitale dienstverlening van belang zijn:

  • Zaak en Documentservices
  • MijnOverheid/Lopende Zaken.

De conclusie: slechts drie van de 22 ondertekenaars voldoen aan deze standaarden. Negen zijn hard bezig om de standaard in hun pakket te realiseren. De rest vindt het wel goed zoals het is.
Binnenlands bestuur: “Voor gemeenten is de standaard belangrijk bij het kiezen van software voor het zaakgericht werken, waarbij veelal met andere systemen gekoppeld moet worden.”

De andere standaard, Mijn Overheid/Lopende Zaken, wordt door 14 leveranciers onderschreven, maar slechts een derde voldoet aan de standaard. De helft van de leveranciers heeft “geen zichtbare actie ondernomen”.

KING is een beetje bedroefd: “Opvallend is dat de ondertekenaars van convenant en addenda wel snel hun producten hebben vermeld in de Softwarecatalogus, maar veel minder vaart zetten achter het ook feitelijk waarmaken van de verwachtingen die zij daarmee wekken.”

KING gaat in vervolg op het onderzoek weer in overleg met de leveranciers. Van ‘naming & shaming’ zal geen sprake zijn.

Bron: Binnenlands bestuur september 2014