Digital

Digital

Nieuws

Meer digitale overheid met minder geld

Terwijl branche-organisatie Nederland ICT klaagt over het gebrek aan daadkracht van de regering als het gaat om het stimuleren van de digitale economie, toont de begroting van het ministerie van BZK dat de digitale overheid een belangrijke speerpunt is. In woord althans…. de daden blijven uit: het budget voor de ‘dienstverlenende en innovatieve overheid’ daalt van 118 naar 88 miljoen euro.

BZK deelt mee betere en efficiëntere dienstverlening aan burgers en bedrijven enorm belangrijk te vinden en zal dat stimuleren door aanvragen, vergunningen en allerlei andere vormen van dienstverlening digitaal mogelijk te maken. Dat leidt tot aangepaste wetgeving.

Veel aandacht gaat uit naar Mijnoverheid.nl (inclusief de Berichtenbox), de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de benoeming van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO), Bas Eenhoorn. In het kader van het Actieprogramma Open overheid zal BZK de actieve openbaring van onderzoeksrapporten en inkoopinformatie bevorderen.

Tot slot: ook de veiligheid wordt niet vergeten. De AIVD – die onder BZK valt - belooft het komend jaar een (nog) betere opsporing van digitale aanvallen en informatie-uitwisseling daarover.

Bron: Binnenlands bestuur september 2014