Digital

Digital

Nieuws

Digitale economie? Kan beter…

Nederland ICT, de brancheorganisatie van Nederlandse automatiseringsbedrijven, vindt dat het kabinet te weinig doet aan het stimuleren van de digitale economie. Dat laat de organisatie weten in vervolg op Prinsjesdag. De overheid betrekt ICT-specialisten te laat bij planvorming en uitvoering. Ook constateert Nederland ICT dat de kabinetsplannen te weinig concrete stimulerende maatregelen bevatten voor de digitale economie, terwijl Nederland zijn economische groei de laatste decennia juist te danken heeft aan de inzet ICT. Nederland maakt een goede kans om de Digital Delta van Europa te worden, maar dan is er wel meer visie en daadkracht nodig dan het kabinet nu toont..

Dat is samengevat de mening van Nederland ICT.

Bron: Binnenlands bestuur september 2014