Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering rechtspraak is ook zaakgericht

De rechtspraak gaat ook digitaliseren en dat betekent voor de ketenpartners, zoals gemeenten en andere overheden, de nodige verplichtingen.Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak voorzien eigenlijk geen problemen.

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is gestart om te voldoen aan een oude wens van de overheid: digitalisering van de rechtspraak. Bedoeld om de komende jaren rustig en gecontroleerd het digitaal procederen in te voeren en in het spoor daarvan de rechtspraak te vereenvoudigen. Minister Ivo Opstelten zegt persoonlijk toe te zien op het proces en het resultaat: “Het is belangrijk. De hele wereld digitaliseert. De burger is ingesteld op communiceren met ICT. Daar moeten de rechtspraak en de wetgeving dus op inspelen.”

Digitalisering is geen doel op zich – het gaat vooral om het makkelijker maken van de rechtsgang. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: “We proberen wel het nuttige met het aangename te verenigen. Als je gaat digitaliseren, loop je er al snel tegenaan dat het makkelijker is om één werkproces te digitaliseren, dan een heleboel werkprocesjes die maar weinig van elkaar verschillen. Dus daar kwam de noodzaak uit voort om te vereenvoudigen.’

Gemeenten schrikken niet van de plicht digitaal te procederen in bestuursrechtzaken, denkt Bakker. “Tenslotte zal het voor gemeenten gemakkelijker zijn. Ze raken van een hele papieren rompslomp af. Ik denk dat achterstanden op die manier makkelijker te voorkomen zijn. Dat is goedkoper en je doet de burger daarmee recht.’

De gemeenten is gevraagd om al in een vroeg stadium mee te denken en de vraag te beantwoorden of ze kunnen werken met een inlog bij de rechtbank via ‘Mijn Zaak’. Ook een rechtstreekse koppeling tussen computersystemen is mogelijk (maar niet gemakkelijk). Ook moet iedere gemeente technologie voor het scannen van documenten en een ‘digitaal bewaardossier’ in huis hebben. Dat is zeker nog geen vanzelfsprekendheid.
Daarnaast heeft het zaakgericht werken binnen de rechtspraak een heel andere klank dan binnen de gemiddelde gemeente.

Bron: Binnenlands bestuur september 2014