Digital

Digital

Nieuws

Digitaal vergeetrecht stelt Google voor problemen

Mensen hebben er recht op dat hun zonden worden vergeten en vergeven. In de echte wereld gaat dat niet altijd op, maar zeker in de wereld van het internet is het geen gewoonte. Even googlen en je vindt uitgebreid terug welke zonden welke (publieke) persoon meer dan tien jaar geleden heeft begaan.
Vandaar dat het digitale vergeetrecht in het leven is geroepen. Mensen mogen aan Google vragen onwelgevallige zoekresultaten over hen te verwijderen uit de database.

Mooi, zou je denken. Maar zoals alles slaat ook het vergeetrecht door: Google deelt mee dat de meeste verzoeken gebaseerd zijn pp leugens en verdraaide feiten en dat veel verzoeken volstrekt onbeduidend zijn.

Een woordvoerder: “Sommige verzoeken zitten vol onjuiste en inaccurate informatie. Zelfs als de aanvragers wel accurate informatie leveren, laten zij begrijpelijkerwijs de feiten die in hun nadeel zijn achterwege.”
Dat leidt ertoe dat Google veel zoekresultaten onnodig wist en vaak onterecht links naar websites verwijdert. Dat laatste komt Google dan weer op kritiek van website-eigenaren te staan. Google noemde de criteria van het vergeetrecht eerder al “zeer vaag en subjectief”, maar werkt tot nu toe loyaal mee.

Bron: Webwereld augustus 2014