Digital

Digital

Nieuws

Er moet een ICT-doorbraak in zorg komen

Dik Hermans (oud-voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen) is gevraagd op te treden als aanjager van het publiek-private project ‘De zorg ontzorgd met ICT’. Dat project moet de grootschalige inzet van ict-oplossingen in de zorg realiseren. In potentie kan ICT veel betekenen in de zorg, maar allerlei praktische bezwaren staan die ontwikkeling in de weg.

Hermans zelf: “Technisch is er van alles mogelijk om mensen te ondersteunen om langer zelfstandig te blijven functioneren. De uitdaging zit hem niet in de technologie, maar juist in de implementatie en opschaling van het gebruik van slimme ict-toepassingen.”

Hermans moet vooral regelen dat iedereen die een rol speelt in de zorg op één lijn komt: zorgverleners, ict-leveranciers, verzekeraars, patiënten, politici, wetenschappers, noem maar op. Zorg gaat iedereen aan. Geen ICT-taak dus, maar een communicatietaak.

Hermans nogmaals: “Mensen worden ouder en hebben een langere periode van hun leven zorg nodig. Hierdoor wordt de langdurige zorg in Nederland geconfronteerd met oplopende kosten. De inzet van innovatieve ict-oplossingen om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, biedt zowel op maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied kansen.”

Het project ‘De zorg ontzorgd met ICT’ is een samenwerking van het Ministerie van VWS, ZonMw, ECP (Platform voor de Informatiesamenleving) en het Ministerie van Economische Zaken. Zij financieren ook de inzet van Hermans.

Bron: Computable augustus 2014