Digital

Digital

Nieuws

Er komt een Europese norm voor de digitale factuur

Normalisatie-instituut NEN heeft de normcommissie Elektronisch factureren opgericht. Dat melft Computable. Die commissie moet de Nederlandse bijdrage verzorgen aan de inhoud van de nieuwe Europese norm voor elektronisch factureren die in voorbereiding is. Richtlijnen voor die norm zijn in mei gepunbliceerd en worden binnenkort ‘tot een norm gesmeed’. De Europese Richtlijnen stellen dat de overheden van de lidstaten van de EU elektronische facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm.

De NEN heeft wel een commissie, maar nog geen leden. Wie interesse heeft om mee te doen, kan zich aanmelden bij NEN.

Bron: Computable juli 2014