Digital

Digital

Nieuws

Je leert niets van slecht geregistreerde klacht

De Utrechtse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan de klachtafhandeling van de Utrechtse diensten Stadswerken, Publiekszaken en Werk en Inkomen. Dat zijn de organisatieonderdelen die de meeste klachten ontvangen omdat ze de meeste directe contacten met burgers en bedrijven hebben.

De conclusie van de Rekenkamer: iedere dienst handelt zijn klachten op eigen wijze af, de generieke Utrechtse procedure voor klachtenafhandeling is niet voldoende ingevoerd en er is een slechte, niet eenduidige registratie van klachtafhandeling. “Daardoor is het moeilijk om herhalingen te voorkomen en de dienstverlening te verbeteren,” schrijft Binnenlands bestuur.

Bron: Binnenlands bestuur juli 2014