Digital

Digital

Nieuws

“De enige goede Wob is actieve openbaarheid”

Er is een wetsvoorstel gepubliceerd dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ongedaan moet maken. Het staat sinds kort open voor reacties via een zogenaamde internetconsultatie. De eerste reacties komen binnen. Een van die reacties: inderdaad maakt de wet een einde aan onterecht uitbetalen van dwangsommen, maar de werkdruk van de ambtenaren wordt er niet minder om. Dat schrijft Binnenlands bestuur.

Een citaat uit de reactie: “Misbruik van de Wob is zeer, zeer gering, in tegenstelling tot wat wordt beweerd. Er zijn geen cijfers die aantonen dat sinds de invoering van de Wet dwangsom het aantal Wob-verzoeken is toegenomen, laat staan dat er een causaal verband is tussen de invoering van de Wet dwangsom en toegenomen misbruik van de Wob.”
Tegelijk leidt de nieuwe Wob wel tot inperking van de rechtsbescherming van de verzoeker tegen de overheid.

Grootste probleem van de huidig Wob is niet de dwangsom, aldus de reaguurder, maar het lage tempo waarin overheden en bestuursorganen werken. Uit cijfers blijkt dat een Nederlandse gemeente gemiddelde vijftig Wob-verzoeken per jaar ontvangt. Een veel lager aantal dan in omringende landen. Nederlandse gemeenten nemen evenwel veel meer tijd dan hun buitenlandse evenknieën om de gevraagde informatie naar boven te halen: “de oplossing moet dan ook veeleer worden gezocht in een gedegen archiefbeheer bij bestuursorganen, alsmede actieve communicatie vanuit het bestuursorgaan richting de verzoeker, gepaard met actievere openbaarheid. Actieve openbaarheid is de enige volledige oplossing die het aantal Wob-verzoeken substantieel in aantal zal doen afnemen.”

Andere reacties prijzen het wetsvoorstel wel: “Een goede zaak dat deze vorm van misbruik eindelijk wordt aangepakt!!”

Bron: Binnenlands bestuur juli 2014