Digital

Digital

Nieuws

Europese Commissie publiceert leidraad Open Data

De Europese Commissie heeft een leidraad opgesteld en gestuurd aan alle lidstaten, waarin zijn uitlegt hoe Europese overheden moeten omgaan met Open Data. Belangrijkste onderdeel van de leidraad: Open Data moet gratis ter beschikking worden gesteld.

Open Data zijn alle gegevens die overheden in het kader van hun reguliere werkzaamheden verzamelen. Deze gegevens zijn openbaar en niet het exclusief eigendom van de overheid. Overheden hebben de neiging open data wel als eigendom te beschouwen en allerlei hindernissen voor mensen en bedrijven op te werpen als die zulke gegevens willen raadplegen. Belangrijkste hindernis: kosten in rekening brengen. Helemaal fout! zegt de Europese commissie.

Welke gegevens zijn sowieso openbaar en gratis, volgens de Commissie? Het gaat bijvoorbeeld om:
o Postcodes en de bijbehorende plekken op de landkaart
o Informatie over het weer en de gesteldheid van de bodem
o Energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen in regio’s
o Observatiedata van het aardoppervlak

Bron: Overheid.nl, juli 2014