Digital

Digital

Nieuws

i-NUP is af

Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal bij het ministerie van BZK, geeft een trots interview aan GOV magazine. Daarin zegt hij: “We liggen eigenlijk vol op koers, in een heel ingewikkelde tijd waarin er eigenlijk geen geld is om die slag te maken. De volgende uitdaging is: hoe zorgen we er nou voor dat grote uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen ook daadwerkelijk gebruik maken van die voorzieningen die i-NUP heeft gerealiseerd?”

Op dit moment is tweederde van de gemeenten en grote uitvoeringsorganisaties aangesloten op de basisinfrastructuur van de digitale overheid. Buitendijk wil binnen een jaar naar tachtig procent. En verder: “Wat ik interessanter vind is de vraag: hoeveel van de werkprocessen van die grote uitvoeringsorganisaties gebeurt nu digitaal? Dat is 84 procent en dat is zeer bemoedigend. Men ziet dat er digitaal dus efficiency winst valt te boeken.”

Voor de digibeten blijft ook plaats, zegt Buitendijk. “Op het moment dat overheidsorganisaties grotendeels meedoen en gebruik maken van dezelfde infrastructuur, dan kun je ook kijken of bijvoorbeeld de gemeente een plek is waar mensen voor persoonlijk contact met de overheid terecht kunnen. En dan niet alleen voor gemeentelijke voorzieningen maar ook voor Rijksvoorzieningen. Dat is een haalbaar perspectief achter de horizon van de digitalisering.”

Bron: e-overheid.nl juli 2014