Digital

Digital

Nieuws

Laan van de leefomgeving maakt het leven gemakkelijker

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) presenteert binnenkort een nieuw digitaal stelsel: de Laan van de Leefomgeving. Dat stelsel maakt het leven en werken van ambtenaren, burgers en bedrijven een stuk overzichtelijker: ze kunnen straks gemakkelijk hun weg vinden in de overvloed aan informatie over de leefomgeving.
Het stelsel is bedoeld om de Omgevingswet goed uit te kunnen voeren.

Het ministerie benadrukt dat het niet ‘één groot systeem’ ontwikkelt ‘waarin alle informatie is gebundeld’. Dat is uit de tijd: het gaat om één infrastructuur die ervoor zorgt dat alle benodigde informatie bij de juiste gebruikers komt. “De Laan voor de Leefomgeving is de schakel tussen de gebruiker en de informatie die ligt opgeslagen bij alle overheidsdiensten en in databases, zoals de basisregistraties, het natuurloket en de registers van de milieudiensten,” schrijft Binnenlands bestuur.

Het stelsel is gebaseerd op ‘informatiehuizen’, bundelingen van informatie per onderwerp (bijvoorbeeld lucht, bodem, geluid en bouwen). Een woordvoerder: “Dat informatiehuis is verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van de gegevens. Ze kijken daarbij naar wat in de toetsingskader wordt gevraagd, dus welke informatie de aanvrager, het bevoegd gezag en de belanghebbende nodig hebben.”

De informatiehuizen regelen dat gegevens eenduidig, betrouwbaar, begrijpelijk en actueel zijn en het verzamelen van informatie voor een vergunningaanvraag eenvoudiger wordt. Ook het bedrijfsleven kan daaraan een bijdrage leveren. De gegevens in de informatiehuizen vallen namelijk onder de open data, waardoor de markt toepassingen kan ontwikkelen om de informatie beter en begrijpelijker te ontsluiten voor gebruikers.

Het ministerie start nu met het opzetten van het digitale stelsel waarvoor ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar is. De Laan van de Leefomgeving treedt tussen 2018 en 2024 stapsgewijs in werking. Als tenminste de bevoegde overheden allemaal positief besluiten.

Bron: Binnenlands bestuur juni 2014