Digital

Digital

Nieuws

Dwangsom uit WOB

Als overheden te laat reageren op een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), moeten ze een dwangsom betalen. Die bepaling wekt misbruik van de WOB in de hand. Daarom wordt de dwangsom in het najaar uit de nieuwe WOB geschrapt, zo schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil daarmee de hele bedrijfstak die gespecialiseerd is in het innen van dergelijke dwangsommen om zeep helpen.

Plasterk tegen nu.nl: “Wob-verzoeken zijn vormvrij dus kunnen zo worden ingediend dat het betreffende bestuursorgaan ze vrijwel zeker mist. Bijvoorbeeld verborgen onderaan een open sollicitatiebrief. Ook komt het voor dat twee nagenoeg dezelfde verzoeken per nachtelijke fax worden gedaan, waardoor deze door het bestuursorgaan per ongeluk als één verzoek worden gezien. Voor de andere wordt dan later een dwangsom geëist.”

Plasterk gelooft niet dat overheden nu laks worden in het beantwoorden van WOB-verzoeken. De rechtzoekende burger heeft immers altijd de rechter achter de hand.

De nieuwe WOB is ook toekomstvast, aldus Plasterk: “De overheid is nu nog een archiefkast aan informatie waar via de wob informatie uit gevraagd kan worden. Gaandeweg komt steeds meer informatie automatisch beschikbaar. Mijn ideaalbeeld is dat op den duur zal alle informatie standaard openbaar zijn, met uitzondering van de stukken die niet openbaar mogen worden.”

Bron: Nu.nl juni 2014