Digital

Digital

Nieuws

KING breidt uit

KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten) groeit, zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking. Zo heeft KING drie uitbreidingen gedaan op het convenant van 2012, namelijk een koppeling tussen Wabo en BAG, Toezicht en Handhaven services en standaarden voor de decentralisaties in het sociaal domein. Het convenant bevat afspraken over de standaarden waaraan proces- en ICT-integratie moeten voldoen. Ondertekenaars zijn onder meer de ICT-leveranciers.

Daarnaast heeft KING een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend met de Informatiemanagementgroep (IMG)100.000+ en de VIAG, de Vereniging van coördinatoren I&A van Gemeenten.

Een woordvoerder van KING: “IMG100.000+ en de VIAG zijn twee clubs met veel ervaring en expertise. Gezamenlijk organiseren we de belangenbehartiging richting het Rijk en andere ketenpartners, vertegenwoordigen we gemeenten in diverse participatiegroepen, en ondersteunen we gemeenten in het bijzonder bij de opgaven op het gebied van de informatievoorziening.”

Bron: e-overheid.nl juni 2014