Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering splijt Antwerpen

Digitalisering is de boosdoener. Dat vinden ze in Antwerpen. Het platform Stop Armoede.nu voerde daar onlangs actie tegen de digitale hindernissen die de stad Antwerpen heeft opgeworpen voor het regelen van allerlei administratieve zaken. Antwerpen richt zich namelijk tamelijk rigoreus op digitale dienstverlening en heeft in het kader daarvan de nodige lokale stadskantoren met echte loketten gesloten.
Stop Armoede.nu zegt dat een derde van de Antwerpenaars moeite heeft om de digitale drempel te overwinnen en voor hulp aanklopt bij vrijwilligersorganisaties. Die kunnen al dat werk niet aan.

We zijn niet principieel tegen digitalisering, zegt Stop Armoede.nu, maar “een groot deel van de Antwerpenaars raakt niet op de digitale snelweg omdat ze bijvoorbeeld niet vlot lezen of schrijven of omdat ze niet erg vertrouwd zijn met computers.”

Stop Armoede.nu wil dat het stadsbestuur voldoende personeel aan loketten zet om hulp te bieden aan stedelingen die zich digitaal nog niet kunnen redden.

Bron: Gazet van Antwerpen juni 2014